*

Általános szerződési feltételek

 

A Tactic Sport webáruházaiban mindenki szabadon böngészhet, kereshet ill. feltöltheti kosarát regisztráció és korlátozás nélkül. A web oldalak teljes és részleges tartalmának, képanyagának , termékismertetőinek másolása és használata a Tactic Kft. ügyvezetőjének előzetesen irásosban bejelentett kérelem nélkül és a Tactic Kft ügyvezetője által  a használatra és másolásra adott írásbeli jóváhagyás nélkül nem megengedett, mindennemű tartalom Tactic Kft szellemi tulajdonát képezi .

A regisztrációs adatok kitöltése nem kötelező, a megrendelés az üzletszabályzat és jelen általános-szerződési-feltételek elfogadását jelenti és azt a Vevő és eladó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A regisztráció ingyenes és nem szükséges feltétele a vásárlásnak. A Tactic kft. fenntartja a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson vagy bármikor visszavonjon ill. töröljön.

Személyes adatok kezeléséről: A website alsó menüjében található Adatvédelmi nyilatkozat foglalkozik a kérdéssel, mely dokumentumot pdf. formátumban letölthetnek oldalunkról.

Vásárlás menete

Megrendelés elküldése” gombra kattintva Megrendelő rendelését elküldi, mely a szállítási feltételek elfogadását jelenti. Az illetéktelen spam-ek kiküszöbölése érdekében rendszerünk automatikus e-mail üzenetet küld megrendelő részére, melyben a megrendelés beérkeztét  megerősíti, megrendelése kizárólag ez esetben tekinthető hivatalosnak.  A rendelésvisszaigazolás bemutatásával Megrendelő igazolni tudja megrendelésének létezését későbbiekben is. Az adatbeviteli hibák javítására lehetőség nyílik cégünk  e-mail  útján a tacticiroda@tacticsport.hu email címen.


A megrendelő által elküldött megrendelés beérkeztéről minden esetben automatikus rendszer igazolás érkezik a megrendelő által megadott e-mai címre, mely egy sorszámozott, ID hivatkozási azonosítóval ellátott dokumentum,  a megredelés tartalmával. A megrendelő tartozik áttekinteni a megrendelés részleteit a kapott igazoló dokumentumban, amennyiben eltérést talál benne vásárlási szándékához képest, arról módjában áll kizárólagosan e-mailben,  tájékoztani az eladó ügyfélszolgálatát.

Bármely változásról, eltérésrő mielőbb tájékoztatni köteles a szállítót, de mindenképpen mielőtt rendelése teljesítésre kerül.   Az ügyfélszolgálat a tacticiroda@tacticsport.hu , 36/30 267 5501 , 06 28 920 938 címeken érhető el a szállítás részleteivel kapcsolatban.

A beérkezett megrendelésre küldött igazoló üzenet nem automatikus kötelezettségvállalás eladó részéről a teljesítésre, de a rendelés feldolgozását az első munkanap tartozik megkezdeni. A megrendelés teljesítésével kapcsolatosan amennyiben akadályoztatva van, nem vagy nem teljes mértékben tud eleget tenni a megrendelésnek, tartozik a megrendelőt a leghamarabb értesíteni e-mailben vagy telefonon. Ha a megrendelés feldolgozása során mindent rendben talál a rendelési adatokban a következő üzenet melyet a megrendelő a kap a csomagolás alatt, mely a szállításra előkészítés megkezdéséről értesítés, a raktárban megkezdik a termékek összekészítését. Amennyiben az összekészítés során problémát észlel a szállító termék szállításával , a megrendelés teljesíthetőségével kapcsolatosan , a termék hiányos esetleg sérült vagy nem áll  rendelkezésre , a szálító jelzi a megrendelőnek, hogy a megrendelésének nem tud egyáltalán vagy hoszabb szállítási határidővel tud eleget tenni. Mind a két fél a megrendelő és a szállító egyaránt egyoldalúan elállhat a megrendeléstől, kártérítési kötelezettség  a szállítót ebből eredően nem terheli.

Szállítási feltételek, haráridők

A termékek házhozszállítása a DPD és MPL futárszolgálattal történik, igény esetén telefonos csomagfigyelésre van lehetőség.

Szállítási határidő: 2-5 nap készlettől függően, egyes import termékeknél 2-6 hét is lehet.  

Amennyiben a megrendelt termék nincs készleten, úgy telefonon értesítjük a várható szállításról.

A kiszállítás hétköznap 8-17 óra között történik. Pontos időmegjelölést mellékletben tehetnek.

A kiszállítás kizárólag a Megrendelő által megadott házszám kapujáig érvényes. A szállítási költség nem tartalmazza a termék(ek) emeletre, pincébe, udvarra történő be- és kiszállítását továbbá telepítését, összeszerelését.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Tactic kft-t kártérítési kötelezettség nem terheli.

Árak ÁFÁ-val terhelve

A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza. Áraink naprakészek, azonban esetleges technikai, adatrögzítési hibák előfordulhatnak. Ilyen esetben cégünk ajánlati kötöttsége nem áll fenn. Ügyfélszolgálatunk a hibát telefonon jelzi Önnek, s élhet elállási jogával.

Ajánlati kötöttség, elállási jogokCégünk fenntartja a jogot, hogy egyes – készleten nem lévő egyedi rendelés alapján forgalmazott termékeknél – 20-50% előleget kérjen.
Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét. Kérjük, minden esetben győződjön meg a csomagolás épségéről mielőtt az árut átveszi.

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben rögzített elállási jogával.

Ön, mint Megrendelő az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

Az elállás a használatba nem vett megtekintett, új termék eladó részére történő visszajuttatását jelenti, melyről gondoskodhat  a megrendelő vagy a szállító  előzetes egyeztetés alapján, a felmerült oda és visszaszállítás költségei a vevőt terhelik. 

A fenti feltételek teljesülése esetén a Tactic kft a termék vételárat a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően 30 napon belül Megrendelő részére visszatéríti,

A visszaküldött, de az ügyfélszolgálattal előzetesen nem egyeztetett csomagokat , utánvéttel visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

Szavatossági igények érvényesítése

A szavatossági igények intézése a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet és 1959. évi IV. törvény alapján történik.

A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

A szavatossági igények érvényesítésére két év áll rendelkezésre.

A vásárlástól számított első hat hónapban jelentkező hiba esetén a kereskedő köteles bizonyítani, hogy a hiba a vásárláskor nem volt benne a termékben, hogy a hiba nem a teljesítéskor is meglévő körülmények miatt keletkezett. Szükségképpen szakvélemény beszerzésével lehet minden kétséget kizáróan igazolni azt, hogy a meghibásodás nem gyártási hiba eredménye.Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a kereskedőnek kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, és ennek a bizonyításnak a keretében az esetlegesen szükséges szakvéleményt beszereznie, hanem - a Rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében - a Vevőnek. Ez esetben a Vevőnek tudnia kell azt, hogy egyrészről a vizsgálat költségeit neki kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza neki, ha a kifogása alaposnak minősült. A vizsgálati díjat - mivel ez esetben az a szavatossági igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költségnek minősül - a kereskedő köteles visszatéríteni.

A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Tactic kft-vel közölni. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.

Hibás teljesítés esetén a Vevő


a) elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Tactic Sport a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést — a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel — megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Bővebb információ a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség oldalán található.

www.nfh.hu

Spam védelem

Az Tactic Sport nem használja fel az Ön személyes adatait arra, hogy Önnek kéretlen leveleket küldjön üzleti ajánlatairól, hirdetéseiről. Hírlevelet kizárólag azok a felhasználók kapnak, akik előzetesen hozzájárultak, hogy részükre levelet küldhessünk. A hírlevélről történő leiratkozást a bejelentkezés során bármikor megteheti.

Tisztelettel: Tactic kft

Vásárolj olcsóbban!